Žemaičių Kalvarijos  lopšelis-darželis, Plungės rajono savivaldybės neformaliojo ugdymo  institucija priskiriama ikimokyklinio ugdymo mokyklų tipui.

Žemaičių  Kalvarijos lopšelis-darželis „Varduvos“ kolūkio atidarytas  1981 m. spalio 15 d.

Kaip Žemaičių Kalvarijos lopšelis-darželis įregistruotas 1994 m. spalio 12 d.

Lopšelis-darželis yra valstybinė, finansiškai savarankiška įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.