Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą, pažymą apie sveikatą ( „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ forma Nr.027-1/a.). 

Ikimokyklinės grupės sukomplektuojamos iš mišraus amžiaus vaikų. Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, ir priešmokyklines grupės registracijos žurnale“.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės sukomplektuotos iki mokslo metų pradžios. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKA 

parsisiųsti Adobe .PDF formatu