2015–2016 m. m. Žemaičių Kalvarijos lopšelio-darželio darbuotojai

PEDAGOGAI

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacijos kategorija

Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą)

1.

Romutė Daračienė

Direktorė

III vadybinė kategorija

Vyr. mokytoja

1976 m.  Klaipėdos A. Venslovos  ped. m-kla, suteikta vaikų darželio auklėtojos;  1991 m. Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybės kursas, suteikta ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojos, ikimokyklinio auklėjimo metodininkės kvalifikacija;  2002 m. Klaipėdos universitetas, specializuota pradinio mokymo pedagogikos studijų programa, suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija.

2.

Birutė Antanavičienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtoja

1973 m.  Klaipėdos A. Venslovos  ped. mokykla, ikimokyklinio auklėjimo specialybės kursas, suteikta vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija.

3.

Nijolė Paulauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyr. auklėtoja

1989 m. Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, auklėjimo ikimokyklinėse įstaigose specialybės kursas, suteikta ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

4.

Irma Gruinienė

Auklėtoja

Auklėtoja

2008 m. Klaipėdos universitetas, pagrindinių universitetinių vaikystės pedagogikos studijų programa, suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija.

5.

Ievutė Vaičiulienė

       Auklėtoja

     Auklėtoja

1984 m. Kapsuko, O. Sukackienės pedagoginė mokykla, „Auklėjimo ikimokyklinėse įstaigose“ specialybės kursas, suteikta ikimokyklinių  įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

6.

Snieguolė Valčiukienė

Meninio ugdymo vadovė, auklėtoja

Muzikos mokytoja, edukologijos magistras

2007 m. Šiaulių universiteto muzikos fakultetas, suteiktas  muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija, 2010 m. Šiaulių universiteto edukologijos fakultetas (specializacija – pedagoginė psichologija; švietimo vadyba), suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Pedagoginių darbuotojų kontaktiniai duomenys: el. p.  zkdarzelis@gmail.com, tel. 8 (448) 43240.

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kontaktai

1.

Genovaitė Jankauskienė

Vyr. buhalterė

Aukštasis-neuniversitetinis

(8 448) 43240

2.

Irena Pociuvienė

Ūkvedė

Spec. vidurinis

(8 448) 43240

3.

Alma Klibavičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Aukštesnysis

(8 488) 43240

4.

Marijona Meškienė

Virėja

Spec. vidurinis

(8 448) 43240

5.

Irena Pociuvienė

Valytoja, Skalbėja, Pagalbinė darbininkė

Spec. vidurinis

(8 448) 43240

6.

Zina Sragauskienė

Auklėtojos padėjėja. Kiemsargė

Spec. vidurinis

(8 448) 43240

7.

Vaida Vozgirdienė

Auklėtojos padėjėja

Vidurinis

(8 448) 43240

8.

Danutė Raustienė

Auklėtojos padėjėja

Vidurinis

(8 448) 43240

10.

Liudas Rimkus

Elektrikas. Pastatų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

Spec. vidurinis

(8 448) 43240