T1-197 Dėl mokesč.už vaikų išl. šv.įst. įgyv.ikimok.ugd.pr. tvarkos apr. patv.

T1-58 Dėl vaikų išlaik.ikim.įst.

T1-338 Dėl priėmimo i ikimokykl ugd istaigas tvarkos pakeitimo

Isakymas_HN_,


Tėveliai žinokite, kad:

  1. Vaikus į darželį atvesti ar juos pasiimti iš lopšelio-darželio gali tėvai ar  suaugę artimieji.

  2. Vaikai kasdien turi būti atvedami į grupę ir paliekami auklėtojai.

  3. Įstaigą gali lankyti tik sveiki vaikai. Susirgus vaikui lopšelyje-darželyje, auklėtojos privalo pranešti  tėvams, paprašydamos jį skubiai pasiimti iš grupės.

  4. Ateinat į lopšelį-darželį po ligos, būtina gydytojo pažyma, kad vaikas yra sveikas.

  5. Būtina iki kiekvieno mėnesio  25 d. susimokėti už vaiko maitinimą lopšelyje-darželyje.

Priimant vaikus į lopšelį-darželį,  tėvai pateikia reikiamus dokumentus, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos  skaičiuojant mokestį už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje, o vėliau – nuolat kas trys mėnesiai, tikslina duomenis.

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIOSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

parsisiųsti MS Word formatu

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ, MOKYKLŲ-DARŽELIŲ IR PLATELIŲ UDC IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ  2014 METŲ ATOSTOGŲ GRAFIKAS

parsisiųsti MS Word formatu