Nuo 2012 m. kovo 6 d. mūsų lopšelis-darželis įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas „VAISIAI  VAIKAMS",  „PIENAS VAIKAMS“.

 

Programos tikslai:

  • pagerinti vaikų ir moksleivių  mitybą,

  • ugdyti vaisių ir daržovių produktų vartojimo įpročius,

  • skatinti  vaisių ir daržovių produktų vartojimą vidaus rinkoje,

  • teigiamas  poveikis vaiko sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika,

  • ugdyti pieno gaminių vartojimo įpročius,

  • skatinti pieno gaminių vartojimą vidaus rinkoje,

  • sumažinti disbalansą pieno gaminių rinkoje.

Programos nauda:

  • dalyvauti šioje programoje primygtinai rekomenduoja Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai, todėl į lopšelius – darželius, dalyvaujančias programoje, žiūrima kaip į pažangias, naujoves priimančias švietimo įstaigas.
  • ugdymo  įstaigos gali pagerinti vaikų mitybą neskirdamos tam papildomų lėšų.

Kilus klausimams dėl šios programos ar esant vaiko sveikatos sutrikimams, kuomet vaikas negali vartoti vaisių, ar pieno prašome kreiptis į savo grupės auklėtojas.