ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2017 M. IV KETV.

DU Žem.Kalvarij 2017 m.IV ketv.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2017 M. III KETV.

DU  Žem.Kalvarij 2017m.III ketv.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2017 M. II KETV.

DU  Žem.Kalvarij 2017 m.II ketv.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2017 M.I KETV.

DU  Žem.Kalvarij 2017 m.I ketv.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2016 M. IV KETV.

DU Žem.Kalvar. 2016 m.IV ketv.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2016 M. III KETV.

DU  Žem.Kalvar. 2016m.III ketv.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2016 M. II KETV.

DU Žem.Kalvar. 2016 m.II ketv.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2016 M. I KETV.

DU  Žem.Kalvar. 2016 m.I ketv.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2015 M. IV KETV.

DU Žem.Kalvar. 2015m. IV ketv.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2015 M.III KETV.

DU Žem.Kalvarij .2015 m. III ketv.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2015 M.II KETV.

DU  Žem.Kalvarij 2015m.II ketv.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO- DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2015 M.I KETV.

DU  Žem.Kalvarij 2015m.I ketv.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO INFORMACIJA APIE DU PER 2014 M. IV KETV.                                                        

 DU  Žem.Kalvarij 2014.IV ketv.

 

PLUNGĖS RAJONO ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO – DARŽELIO

INFORMACIJA APIE DARBO

UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

2013 m. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)

2014 m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)

2014 m. II ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)

2014 m. III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)

Direktorius

2745

2985

3105

3105

Vyr.Auklėtojas

1915

1915

1915

1915

Auklėtojas

678

698

698

833

Auklėtojas

1720

1720

1720

1462

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1825

1908

1908

1908

Meninio ugdymo pedagogas

1043

1043

1043

848

Auklėtojos padėjėjas

1000

1000

1000

1000

Virėja

1000

1000

1000

1000

Ūkvedys

586

586

586

606

Vyriausias buhalteris

1647

1647

1647

1647

Skalbėjas

250

250

250

250

Valytojas

200

233

300

300

Pagalbinis darbininkas

250

250

250

250

Kiemsargis

300

300

300

300

Elektrikas,pastatų priežiūros darbininkas

300

300

300

300

Sveikatos priežiūros specialistas

293

293

293

294

Buhalterė

 

329

329

329

Sekretorė

 

262

262

262