Socialinių įgūdžių ugdymo programa

  • 2012-2013 mokslo metais Žemaičių Kalvarijos lopšelis – darželis dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“

  • Programos „Zipio draugai“ tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

  • Programa skirta 5 – 7 metų vaikams.

  • Lietuvoje ji vykdoma vaikų ugdymo įstaigų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse.