ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS  LOPŠELIO – DARŽELIO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

Parsisiųsti MS Word formatu

PLUNGĖS RAJONO ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO -DARŽELIO NUMATOMŲ 2013 METAIS VYKDYTI  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Parsisiųsti MS Word formatu

 

PLUNGĖS RAJONO ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS LOPŠELIO -DARŽELIO NUMATOMŲ 2016 METAIS VYKDYTI  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Parsisiųsti MS Word formatu